PLASTİK ÜRETİMİ


ISOLAB, cam üretim ine paralel olarak, steril veya non-steril plastik laboratuvar malzemeleri üretmektedir. Üretim; deneyimli personel, yüksek kapasiteli enjeksiyon kalıplama teknolojisi, bilgisayarlı otomatik enjeksiyon makinaları ile modern tesislerde yapılmaktadır. ISOLAB, plastik ürünlerinin pek çoğu CE (İnvitro Diagnostik Tıbbi Cihazlar Direktifi 98/79/EC) belgesine sahiptir. Üretimde her zaman en üst kalite ve amaca en uygun ham madde kullanılır. Üretime geçilmeden önce, her ham madde grubu kalite kontrol departmanında MFI (erime akış endeksi), OIT (oksidatif indüksiyon süresi), yoğunluk ve nem değerlerine göre dikkatlice seçilirler


Üretimde kullanılan tüm plastik enjeksiyon makinaları en üst teknoloji ürünü olup çevre ile tam uyumlu çalışırlar. Üretimde kullanılan tüm enjeksiyon kalıpları en üst kalite paslanmaz çelikten elmas aparatlar kullanılarak üretilmiş olup pek çoğu “sıcak yolluk” özelliğine sahiptirler.


Plastik enjeksiyon üretiminde gerekli deneyimin kazanılması sonunda ISOLAB plastik laboratuvar ürünleri üretiminde ikinci adım olarak plastik şişirme üretim bölümünü açmıştır. En son teknoloji ürünü olan batı menşeli şişirme makineleri ve son teknoloji yapımı şişirme kalıpları kullanılarak laboratuvarlarda kullanılan piset, çeşitli şişeler, kavanozlar, plastik pastör pipetleri, erlenler, balonlar, balon jojeler ve diğer çeşitli ürünlerin üretim ine başlanmıştır.


Üretimde en iyi kalite hammadde kullanılmaktadır. Şişirme makinelerinin hassas kontrol düzenekleri ürünleri değişik noktalardan kontrol ederek duvar et kalınlıklarının homojen dağılımda olmasını garanti eder.


ISOLAB, steril üretim alanları, HEPA (Yüksek Verimli Hava Filtresi) filtreli ve pozitif basınçlı tam donanımlı temiz odalardan oluşur. Class 10.000 validasyon sertifikalı steril üretim alanları, özel makine ve donanımları ile uluslararası standartlara tam uygunluk sağlar. Üretimin her aşamasında, ürünler üzerinde detaylı çapraz kontrol sistemi ve çoklu testler uygulanır.


ISOLAB steril üretim alanlarında, ham madde işlemeden son ürünün ortaya çıkmasına ve paketlenmesine kadar giden tüm süreç otomatik olup insan etkisi ile oluşabilecek tüm hata ve kirlenme olasılıkları engellenir. Tüm üretim prosesi, özel bir yazılım destekli bilgisayar teknolojisi tarafından devamlı şekilde denetlenir. Kontaminasyon riskini ortadan kaldırmak için tüm çalışanlar ortama uygun, koruyucu kıyafet kullanırlar.


YARI MAMUL ÜRETİMİ                                    


ISOLAB dünyada kendi yarı-mamul ürünlerini üreten sayılı üreticilerden biridir. Cam borular yetenekli ve tecrübeli ustalar tarafından DİN standartlarına uygun dış boyutlar, biçim ve et kalınlığında şekillendirilirler. Kalite kontrolden sonra yarı-mamul ürünler cam üzerindeki tansiyonun kaldırılması amacı için hassas sıcaklık ayarlı tünel fırınlarda tavlanmaya gönderilirler. İşlem sonunda ürünler maksimum mekanik dayanıklılık kazanırlar ve ani ısı değişimlerinden etkilenmezler


ŞİLİF ÜRETİMİ


ISOLAB kullandığı tüm şilifli ürünleri otomatik makinalarda mükemmel kalitede üretir. Mükemmel rodajlama kalitesi için sadece elmas uçlu rodajlama aparatları kullanılır. Şiliflerin gövde açı kontrolleri çok hassas açı ölçme cihazları ile yapıldığından daima doğru ürüne ulaşılır. Bu işlemler kesinlikle sızdırmaz yapılır, bir diğeri ile değiştirilebilen ve tam doğru gövde yapısına sahip şiliflerin üretilmesi ile sonuçlanır. Şilif sızdırmazlık testi özel vakum test cihazı ile yapılır.


KALİBRE BORU ÜRETİMİ


Çok sayıda üretici büretleri iç çapları ve et kalınlıkları boru boyunca değişiklik gösterme riski taşıyan borulardan üretmektedir. Tüm bu olumsuz faktörler hacim sel ölçümlemelerde yanlış sonuçlara yol açarlar. ISOLAB büret boruları, boru iç çapı ve et kalınlığını her santimde aynı tolerans ile üretebilen en son sistem vakum daraltma yöntemi ile üretilirler. Bu işlemde borular önce camın yarı erime derecesine kadar yavaş ve kademeli olarak ısıtılırlar. Daha sonra her boru çapı için değişen çelik borular üzerinde vakum daraltma yöntemi ile biçimlendirilirler.


BASKI TEKNİĞİ


ISOLAB en mükemmel baskı kalitesine ulaşmak için en yeni ve gelişmiş baskı makinalarını kullanır. Makinalar çok yüksek kontrastlı keskin görüntüyü sağlayarak net okunabilirliği garantiler. Tüm baskı şablonları esneyebilen cinstirler. Baskı işlemlerinde cam için özel geliştirilmiş mavi, beyaz veya amber renkli cam boyaları kullanılır.


DİN standartlarına göre aşağıdaki bilgilerin bazıları veya tümü ürün gövdeleri üzerine basılması gereklidir.

  • Üretici marka
  • Gerçek hacim
  • Kalite sınıfı
  • Kalibrasyon sıcaklığı
  • Uygunluk standartları
  • Olası hata limitleri
  • Lot numarası
  • Üretim tarihi
  • Diğer uyarılar


FIRINLAMA TEKNİĞİ


Fırınlama adımı mükemmel ürünlere ulaşmanın son adımıdır. Stresten arındırılmış, mükemmel baskılı ürünleri üretebilmek için çok hassas sıcaklık kontrollü ısıtma ve soğutma adımlamaları şarttır. Tüm ISOLAB ürünleri en gelişmiş modern tünel fırınlarda işlem gördükleri için her zaman kaliteyi garanti ederler. ISOLAB cam ürünleri bu nedenlerle mükemmel baskılı ve mekanik dayanımı çok yüksek ürünlerdir.


PAKETLEME TEKNİĞİ


ISOLAB laboratuvar ürünlerinin mükemmel temiz ve sağlam paketlenmiş olmaları gerektiğinin bilincindedir. Tüm cam ürünleri kirden yağdan ve diğer üretim artıklarından arındırılmak için sanayi tipi gelişmiş ultrasonik banyolarda yıkanırlar. Paketleme birimindeki yetkin ve deneyimli personel aynı zamanda son kaliteyi kontrol ederler. Nakliye sırasında kırılmaları önlemek için daima en kaliteli ambalaj malzemeleri kullanılır.


KALİBRASYON


İnsan eli ile yapılan kalibrasyon işlemleri hatalara açık olduklarından güvenilmezlerdir. Tüm kalibrasyon işlemleri otomatik robotlar tarafından yürütülürler. Robotik kalibrasyon yöntemi en üst düzey hassasiyeti ve doğruluğu garanti eder. Çalışma ortamı 20°C’de sabitlenmiş olmakla beraber ortamdaki en küçük sıcaklık değişikliği robot tarafından gözlenebilmekte ve gereken ayarlama otomatik yapılmaktadır. Menisküs çizgisi lazer ışık düzeyinin en alt çizgisinden oluşturulmaktadır. Menisküs çizgisi elmas uçlu bir kalem tarafından uzun ömürlü olması açısından cam yüzeyine çizilerek oluşturulur. Bu işlemden sonra sonra menisküs halka çizgisi kolay ve hatasız gözlenebilmesi için mavi veya beyaz emaye boya ile boyanır.


KALİTE KONTROL


Hacimsel ölçüm ürünlerinin kalite kontrol işlemleri de kalibrasyona benzer şekilde hem çok kompleks ve zaman alıcıdır. İnsan eli ile yapılan işlemler hatalara açık olduklarından güvenilmezlerdir. Yukarıda değinilen risklerin engellenmesi ve en güvenilir sonuçların elde edilmesi için tüm kalite kontrol işlemleri dünyada ancak sayılı üreticilerde bulunan tam otom atik robotlar tarafından yürütülürler. Kalite kontrol robotu en hassas menisküs çizgi kontrolü için yüksek çözünülürlüklü bir kamera ve görüntü yansıtma sistemi ile donatılmıştır. Su doldurulması, menisküs çizgisinin bulunması ve hacim kontrolü işlemleri otomatik olarak yürütülür. Kullanılan teraziler ve kalibreli elektronik termometreler sisteme doğrudan veri aktaracak şekilde bağlanmışlardır.


UYGUNLUK


“Uygunluk” işareti hacimsel ürünün tolerans ve hassasiyet açılarından Alman Federal Ağırlık ve Ölçü standartları enstitüsü yönetmeliğine tam uyumunu garanti eder. “Uygunluk” test metotları ve sertifikalandırma yöntemleri DİN 12600 standardında anlatılmaktadır. Alman ölçme&kalibrasyon yönetmeliğine göre ancak kurallara tam olarak uyan ve enstitü tarafından belirli aralıklı kontroller ile denetlenen ve sonunda akredite edilen üreticiler ürünleri üzerine (DE-M) “uygunluk” damgasını basabilirler. Yönetmeliğe göre üreticinin markasının “uygunluk” logosu ile basılması gereklidir. Üretime başladığımız ilk günden itibaren DİN 12600 standardına tam uyumu garanti eden “uygunluk” logosunu basma yetkisine sahip olmaktan gurur duyuyoruz.


GRUP LOT SERTİFİKASI


“Grup lot sertifikası” hacimsel ürünlerin lotları içerisinde tespit edilip kontrolleri yapılmış ortalama standart sapma değerlerini ve toleranslarını gösterir. Her üretim lotundan yönetmeliği gereği minimum adette ürün rastgele seçilerek DİN 12600 standardına uygunluğu kontrol edilir ve sertifikalanır. Grup/lot sertifikası üretim tarihi, ortalama hacim değeri, kabul edilebilir sapma değeri, izin verilen tolerans ve benzeri diğer bilgileri içerir. Grup/lot numarası takip edilerek ilgili grup/lot sertifikalarına ulaşılabilir. Grup/lot numaraları ve ilgili grup/lot sertifikaları İnterlab web sitesinden indirilebilir. Kullanıcılar aşağıdaki link ile sertifikayı basabilirler.

http://isolab.de/en-us/obtain-certificates?t=13


KALİTE SERTİFİKASI


Hacimsel laboratuvar ürünleri için gerekirse bağımsız bir kalite sertifikası sağlanabilir. Kalite sertifikası “Kalite sertifikası” volumetrik ürünlerin kesin ve nihai test faktörlerini gösteren belgedir. Söz konusu sertifika ancak uluslararası akreditasyona sahip bir test laboratuvarı tarafından hazırlanıp onaylanabilir. Seçilen ürün bağımsız olarak çok sıkı bir dizi testten geçirilerek Alman Federal Ağırlık ve Ölçü standartları enstitüsü yönetmeliğine ve DİN 12600 standardına tam uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Bağımsız hazırlanan ve basılı bir belge olan kalite sertifikası üretim tarihi, ortalama hacim değeri, kabul edilebilir sapma değeri, izin verilen tolerans ve benzeri diğer bilgileri içerir.